Naar boven

Duurzamer

In deze tijd van plastic-soep in de oceanen, klimaatopwarming, schaarste aan ruimte, grondstoffen en schone lucht wordt het steeds belangrijker dat producent en consument duurzamer gaan denken als het om produceren en consumeren gaat. Wij willen nu en in de toekomst steeds meer schoenen gaan verkopen die hier rekening mee houden. Goede werkomstandigheden en zoveel mogelijk gebruik maken van gerecyclede producten, plantaardige leerlooiing, gereduceerd watergebruik, vegan, natuurlijke verfstoffen en duurzame verpakkingen. Het streven naar een circulaire economie waarbij al ons afval weer wordt hergebruikt  in een klimaatneutrale productie
.  Duurzamere schoen  Vegan Schoen